Sázení stromu republiky

V rámci oslav 100. výročí vzniku naší republiky jsme uspořádali akci Sázení stromu republiky. K akci bude probíhat doprovodný program.

V době od 15,00 hodin do 16,00 hodin bude probíhat Běh republiky – štafetový běh po hranicích naší republiky o korunu českou (délka jednoho okruhu je cca 170 metrů).

Edit: sešlo se na 40 běžců, kteří se vyhecovali tak, že jsme republiku oběhli 100x a jednou hromadně navíc. Běhu se zúčastnili běžci bez rozdílu věku, pohlaví i společenského postavení a jeden český lev. Běhu se samozřejmě zúčastnila i paní ředitelka Martina a pan místostarosta Jan Šašek. Na závěr běhu každý účastník obdržel čokoládovou (pěti)korunu českou.

Od 16,30 hodin započne kulturní program, na jehož závěru bude zasazen náš Strom republiky – lípa srdčitá a k jeho kmeni bude uložen kámen s pamětní cedulkou o zasazení stromu.

Edit: kulturního programu se zúčastnil Taneční soubor Sluníčko Rokycany s krátkým tanečním a pěveckým vystoupením, následoval pořad s Českým lvem o státních symbolech a kulturní program uzavřel náš kroužek Muzikál s několika dětskými vlasteneckými písničkami a na závěr státní hymnou. V průběhu celého odpoledne si děti mohly vyluštit Kvíz o korunu českou, jehož vítěze vylosoval a korunu ze své hlavy mu předal na konci pořadu Český lev.

Po kulturním programu byl zasazen Strom republiky, jehož zasypání se mohl aktivně zúčastnit každý z přihlížejících.