Kde končí svět

Ve školním roce 2015/2016 jsme se s naším Historicko – dramatickým kroužkem zapojili do projektu knihoven „Kde končí svět“, letos na téma „Jak je to králem?“. U příležitosti tohoto projektu jsme nastudovali zveršovanou, ovšem „lehce“ upravenou verzi shakespearovské hry Romeo a Julie, kterou jsme prezentovali pod názvem Romeo a Julie aneb příběh neskutečné tragédie, kteráž k nápravě zlé královny prostřednictvím malého kralevice vedla. Úpravy provedla a scénáře a režie se ujala lektorka kroužku Mgr. Gabriela Stránská.

Fotografie z premiéry

Fotografie z představení v rokycanské knihovně

Fotografie z regionálního kola

Fotografie z vyhlášení Rytíře krásného slova