Výtvarně – keramické kroužky

Výtvarně – keramické kroužky pro předškoláky a mladší školáky:

Struktura těchto kroužků je vždy stejná, ať už se jedná o kroužky s doprovodem dospělých nebo bez. Děti si na rytmus brzy zvyknou a lekce tak probíhají systematicky a klidně. Na výtvarně – keramických kroužcích se pravidelně  s týdenní frekvencí střídají keramické aktivity (tvoření z keramické hlíny) s výtvarnými (tvoření různými výtvarnými technikami).

Lekce trvá 60 minut, u nejmenších 30 minut.

Každá hodina má své téma obvykle odvíjející se od aktuálního dění, které vždy na začátku hodiny dětem sdělím (u pokročilých a samostatných dětí příležitostně pokládám hádanky, podle kterých se pokouší téma hodiny uhodnout samy) a zároveň jim nastíním, co a jakou metodou budeme vyrábět. K práci motivuji děti pomocí pohádek nebo básniček, které jim na dané téma přečtu, či známou písničkou, kterou si společně zazpíváme. Po práci se pokouším děti zapojit do úklidu pomůcek a jejich pracovního místa. V závěru hodiny upevňujeme stereotypy jako je mytí rukou a odměna za dobře vykonanou práci a také – protože se u nás v centru dbá na slušné vychování – rozvíjíme návyky pozdravit, poprosit a poděkovat. Ne vždy se to daří, ale vždy se o to pokoušíme a alespoň na to upozorníme.