Předškoláček

Školní rok 2018/2019

Hravou formou se pokusíme Vaše dítě připravit na bezproblémový vstup do první třídy.

Budeme se s dětmi věnovat preventivním grafomotorickým cvičením, procvičování velkých i malých kloubů, hrubé i jemné motoriky, motoriky očních pohybů a artikulačních orgánů, vizuomotoriky (souhra mezi okem a rukou), smyslového vnímání, zrakové a sluchové diferenciace, koncentrace pozornosti. Procvičíme předmatematické i předčtenářské dovednosti. Upevníme lateralitu, používáme pomůcky pro praváky i leváky. Nacvičíme správný špetkový úchop psacího náčiní, používáme ergonomicky tvarované tužky a pastelky.

3x v průběhu kurzu nás navštíví logopedická asistentka, která s dětmi procvičí správnou artikulaci a výslovnost.

———————————————————————————————————————-

Úterý 15,00 – 15,45 hodinPředškoláček

Lektor: Martina Skočilová, Bc. Petra Aubrechtová (logopedie)

Kroužek bude probíhat každé úterý od 12. února 2019

Cena za celý kurz: 1.500,- Kč

Kapacita: maximálně 10 dětí, nutná rezervace, či předchozí domluva

Pokud má dítě s grafomotorickým nebo logopedickým projevem větší problémy, je vhodné navštěvovat individuální nebo skupinový kurz logopedie nebo grafomotoriky, který je intenzivní a zaměří se konkrétně na dovednosti jednotlivého dítěte.