Logopedická prevence – individuální

Z důvodu mateřské dovolené je momentálně kroužek pozastaven. 

Úterý 18,00 – 18,30 hodin – Individuální logopedická prevence

Úterý 18,30 – 19,00 hodin – Individuální logopedická prevence

Individuální sezení, postavené na klinickým logopedem stanovených reedukačních postupech a cvičeních. Společně budeme procvičovat a zlepšovat správnou výslovnost.

Lektor: Bc. Petra Budínová

Cena: 300,- Kč za lekci/dítě

Nutná předchozí rezervace či domluva. Frekvence sezení je individuální dle potřeb dítěte – po dohodě lektora s rodiči.