Chvilka skřítka Povídálka

Kroužek je dočasně z důvodu mateřské dovolené pozastaven. O jeho znovuotevření budete včas informováni.

Školní rok 2017/2018

ÚTERÝ 16,30 – 17,00 hodin – Chvilka skřítka Povídálka – skupinová preventivní péče

Kroužek je určený dětem s poruchou výslovnosti. Je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí. Pomocí her a dalších zábavných aktivit budeme společně rozvíjet všechny oblasti, které souvisejí se správným vývojem dětské řeči.

KROUŽEK NESLOUŽÍ JAKO NÁHRADA LOGOPEDICKÉ PÉČE !!!!!!!!

Jedná se o prevenci chybné výslovnosti a procvičování. Jestli tedy patříš mezi děti, které jejich pusinka neposlouchá, tak jak by si samy přály (pletou se písmenka/špatně vyslovují některé hlásky/povídáš moc rychle nebo naopak se trošku stydíš a povídáš málo), tak se přijď přesvědčit, že v tom nejsi sám. Společně se skřítkem Povídálkem a několika dalšími kamarády, kteří mají stejný problém, jako ty společně natrénujeme to, co Ti zatím tak úplně nejde. A neboj, určitě nebudeme jen sedět a povídatJ.

Chvilka skřítka Povídálka bude obsahovat: využití obrázkového materiálu, sluchové hry, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizaci slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem, vyprávění pohádky – hra na divadlo, grafická cviční s doprovodnými říkadly, nedílnou součástí je procvičování jemné a hrubé motoriky, pracovní listy….

Lektor: Bc. Petra Budínová

Kroužek bude probíhat každé úterý od 20. září 2016.

Cena za pololetí: 1900,- Kč (100,- Kč/lekce)

Kapacita: maximálně 6 dětí, nutná rezervace, či předchozí domluva