Popis Klub nadaných dětí

Školní rok 2017/2018

Klub nadaných dětí TALENTA INFANO

TALENTA INFANO (v překladu do Esperanta „Nadané dítě“)

Máte doma malého zvídavého šikulu? Už Vás unavuje mu neustále odpovídat na tisíce dotazů, nebo na otázky na které ani neznáte odpověď? Přiveďte ho k nám. Spolu s dalšími dětmi se budeme snažit najít na vše odpověď pomocí encyklopedií, přednášek odborníků, exkurzí, pokusů a vlastní práce. Od září školního roku 2016/2017 jsme založily ve spolupráci s Mensou ČR Klub nadaných dětí a jejich rodičů s názvem „Talenta infano“.

Setkáváme se 1 x za 14 dní. Schůzky jsou zaměřeny na stolní deskové hry pro rozvoj logického myšlení, exkurze (úřady, muzea, výstavy, knihovny, …) nebo jako besedy s odborníky na námi probíraná témata. Pracujeme na různých projektech a děti si samostatně povedou kroniku.

Děti budou vždy předem seznámeny s programem příští schůzky, někdy bude potřeba, aby se na setkání i doma předem připravily. Jak již ze samotného názvu vyplývá – uvítáme i kooperaci s rodiči. Zcela jistě se mezi vámi najdou rodiče se zajímavým zaměstnáním nebo koníčkem, se kterým byste mohli děti formou exkurze na pracovišti nebo formou besedy seznámit.

Společně budeme opět podnikat mnoho výletů za kulturou a za poznáním. Tyto akce jsou vždy předem včas oznámeny a jejich cena není zahrnuta v rozpočtu kroužku. Účast není povinná.

V Centru volného času MOZAIKA Rokycany již v předloňském školním roce proběhlo jedno základní testování IQ dětí i dospělých Mensou ČR. V případě zájmu a dostatečného počtu zájemců můžeme další testování opět zajistit. Pro přijetí do kroužku však NENÍ testování podmínkou a provádí se pouze pro zájemce a se souhlasem zákonného zástupce. Po testování obdržíte poštou certifikát s výsledkem a pokud splníte daná kritéria, bude vám nabídnut vstup do Mensy ČR, dětem pak do Dětské Mensy.