Muzikál

Školní rok 2018/2019

Po loňském úspěchu muzikálu „Červená Karkulka“ i skvělém „Zpívání pod vánočním stromem“ pokračuje náš hudební kroužek Muzikál ve svém působení. Děti pod vedením zkušeného lektora hudební výchovy zpívají s hudebním doprovodem i s využitím Orffových nástrojů. Bonusem jsou vždy veřejné prezentace jejich snažení ve formě živého představení nacvičeného muzikálu, kterým bude letos pravděpodobně Šípková Růženka, přednesu písní pod vánočním stromem na rokycanském náměstí a letos nově speciální vystoupení při naší akci „Sázení stromu republiky“.

PONDĚLÍ 16,30 – 17,30 hod – Muzikál – hudebně-pěvecko-rytmický kroužek pro samostatné děti ve věku 4 -10 let.

Lektor: Richard Kraus

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 24. září 2018

Cena za pololetí: 1.300,- Kč

Kapacita: 12 dětí, nutná přihláška, či předchozí domluva

Tento kroužek plynule navazuje kroužek Loutkové divadlo tak, aby v případě zájmu děti mohly absolvovat oba kroužky.

Na tento kroužek plynule navazuje kroužek Jóga pro děti, nebo Keramika pro rodiče s dětmi tak, aby v případě zájmu děti mohly absolvovat oba kroužky.