Grafomotorický kurz skupinový

Školní rok 2018/2019

Pondělí  15,00 – 15,30 hodin – Skupinový grafomotorický kurz

Preventivní grafomotorická cvičení, procvičování velkých i malých kloubů, hrubé i jemné motoriky, motoriky očních pohybů a artikulačních orgánů, vizuomotoriky (souhra mezi okem a rukou), smyslového vnímání, zrakové a sluchové diferenciace, koncentrace pozornosti. Věnujeme se upevnění laterality, používáme pomůcky pro praváky i leváky. Nacvičujeme správný špetkový úchop psacího náčiní, používáme ergonomicky tvarované tužky a pastelky.

Lektor: Martina Skočilová

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 24.9.2018 (při minimálně 3 dětech)

Cena za pololetí: 1900,- Kč (100,- Kč/lekce)

Kapacita: maximálně 6 dětí, nutná rezervace, či předchozí domluva

Pokud má dítě s grafomotorickým projevem větší problémy, je vhodné navštěvovat individuální kurz, který je intenzivní a zaměří se konkrétně na dovednosti jednotlivého dítěte.

Na tento kroužek plynule navazuje kroužek Robotika pro začátečníky, Cvičení pro předškoláky, nebo Klavír přípravka tak, aby v případě zájmu děti mohly absolvovat oba kroužky.