Grafomotorický kurz individuální

Školní rok 2018/2019

Intenzivní kurz grafomotoriky, koncipovaný dle potřeb dítěte. Před zahájením kurzu provedeme zdarma pro naše potřeby diagnostiku grafomotorických dovedností dítěte, abychom věděli, na co se konkrétně zaměřit, poté vše zkonzultujeme s rodiči a společně určíme intenzitu a délku kurzu (minimálně však 5 lekcí).

Termín kurzu dle dohody s lektorem, délka lekce 30 minut + konzultace lektora s rodičem.

Lektor: Martina Skočilová

Cena: 300,- Kč za lekci