Akreditace

Dne 21.5.2019 nám byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-16300/2019-1 UDĚLENA AKREDITACE k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (DVPP).

Stali jsme se tedy AKREDITOVANOU INSTITUCÍ K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.