Pro školství – DVPP

AKREDITACE
Dne 21.5.2019 byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-16300/2019-1 UDĚLENA AKREDITACE k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (DVPP).

Aktuálně nabízíme tyto semináře:

Katalog DVPP podzim 2019

4.10.2019     9,00 – 12,30 hod     Výtvarné inspirace PODZIM a HALLOWEEN     500,- Kč

11.10.2019   9,00 – 12,30 hod     Výroba loutek a kulis                                            500,- Kč

25.10.2019   9,00 – 12,30 hod     FIMO                                                                        500,- Kč

1.11.2019     9,00 – 12,30 hod     Výtvarné inspirace ZIMA a VÁNOCE                   500,- Kč

8.11.2019     9,00 – 12,30 hod     Qulling                                                                     500,- Kč

15.11.2019   9,00 – 12,30 hod     Nitěná grafika                                                         500,- Kč

22.11.2019   9,00 – 12,30 hod     Falešný patchwork                                                 500,- Kč

29.11.2019   9,00 – 12,30 hod     Zdobení svíček voskem                                         500,- Kč

Přihlášky přijímáme na adrese: dvpp@mozaika-rokycany.cz

Garantem všech kurzů je majitelka Centra volného času MOZAIKA Rokycany Martina Skočilová, telefon: 603 375 573.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostně (vystavíme fakturu), samoplátci mohou po domluvě provést platbu i v hotovosti.

Vhodné pro pedagogické pracovníky i ostatní zájemce, možno financovat ze šablon.