Aubrechtová Petra, Bc.

učitelka v mateřské škole:

V roce 2009/2010 pomaturitní studium anglického jazyka v délce jednoho roku – úroveň B2 (pokročilá úroveň).
V roce 2010 jsem absolvovala kurz instruktora snowboardingu.
Roku 2010 jsem nastoupila jako učitelka do Mateřské školy Osek, kde působím dodnes.
Od roku 2010 do roku 2012 – studium na ZČU – kvalifikační program celoživotního vzdělávání – studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele, kde jsem vykonala závěrečné zkoušky z pedagogiky, psychologie, didaktiky přírodovědné zájmové činnosti.
Roku 2011 –  metodika výuky anglického jazyka v mateřských školách MY LITTLE ENGLISH
V letech 2013-2015 studium na vysoké škole, obor speciální pedagogika se zaměřením na vychovatele (státní závěrečné zkoušky proběhnou v měsíci červnu) ukončené státní zkouškou z pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, etopedie a státní závěrečnou zkouškou z logopedie.

Osvědčení (školení akreditovaná MŠMT):

2011 – Respektovat a být respektován aneb ,,Jak postupovat při oprávněných požadavcích“
Ekoateliér – Šablon dost pro radost
2012 – Sekce řečové výchovy – Jazyk a řeč – správná řeč- předpoklad úspěšného školáka
Díte s ,,..dysfunkcí“…co s ním?
2013- Hyperaktivní dítě v MŠ a možnosti jeho výchovného vedení
2014- Logopedická prevence narušené komunikační schopnosti
Jak cvičit, co na co, aneb S čerty nejsou žerty, než se rozsvítí vánoční stromeček (aneb Vánoce v pohybu)
2015- Kreativní výtvarné techniky