Skočilová Martina

Majitelka a ředitelka Centra volného času MOZAIKA Rokycany:

živnostenský list čj. MeRo/568/OŽ/13 v oborech:

– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti
– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a upomínkových předmětů                                                                                                                                        – Zprostředkování obchodu a služeb                                                                                      – Velkoobchod a maloobchod                                                                                                    – Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Pedagog volného času: 

ve školním roce 2013/2014 jsem absolvovala Studium pro pedagoga volného času a vychovatele a Studium pedagogiky (pedagogické minimum), které jsem zakončila obhajobou závěrečné práce na téma „Předškolní příprava dětí v prostředí volnočasového centra“.

Osvědčení o Studiu pedagoga volného času a vychovatele podle § 22, odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb. (akreditace MŠMT čj. 28 221/2009-25-610), závěrečná práce: Předškolní příprava dětí v prostředí volnočasového centra, 17.5.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Osvědčení o Studiu pedagogiky podle  § 22, odst. 1, písm. a), zákona č. 563/2004 Sb. (akreditace MŠMT čj. 27 308/2012-25-494), závěrečná práce: Předškolní příprava dětí v prostředí volnočasového centra, 17.5.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Zdravotník školních zotavovacích akcí:

ve školním roce 2016/2017 jsem absolvovala Akreditovaný vzdělávací program Zdravotník školních zotavovacích akcí, zakončený písemným testem.

Osvědčení o školení Zdravotník školních zotavovacích akcí (akreditace MŠMT čj.: 15554/2016-1-495), 9.12.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Hlavní vedoucí dětských táborů:

Osvědčení o Školení hlavních vedoucích dětských táborů (akreditace čj.: MSMT-15467/2015-1/2), 26.11.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Lektor volnočasových aktivit:

průběžně se vzdělávám v oborech, týkajících se rozvoje předškolních a mladších školních dětí a ve výtvarných činnostech, navštěvuji převážně semináře akreditované MŠMT.

Všeobecné vzdělávání:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Dítě s autismem … co s ním? I. (akreditace MŠMT čj.: 48716/2012-201-957), 6.3.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Tvary, barvy a symboly v dětském výtvarném projevu (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 31.3.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování semináře Problematika ADHD od teorie k praxi (akreditace MŠMT čj.: 15441/2015-1-535, 2.11.2015, Portál, s.r.o. Praha.

Certifikát o účasti na konferenci Učitel „IN“, 13.10.2018, Západočeská univerzita Plzeň.

Osvědčení o absolvování konference Vzdělání pro budoucnost, 22. a 23.3.2019, Mensa ČR, Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Méně znamená více aneb vzdělávací příležitosti v mateřské škole – konference (akreditace č.j.: MSMT – 26083/2018-2-720, 13.5.2019, Infra, s.r.o., Stařeč.

Certifikát o účasti na 2. české konferenci dětské psychologie, 25.5.2019, Institut psychologie. s.r.o., Praha.

Webinář Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti, 2.10.2019, Metodický portál RVP.

Čtenářská burza nápadů 2019 – čtenářské kluby, 9.10.2019, Nová škola, o.p.s., Praha.

Grafomotorika:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Vývoj laterality u dítěte předškolního věku (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 4.11.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Metoda dobrého startu (akreditace MŠMT čj.: 26 191/2012-25-447), 10.11.2014, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Školní zralost a zápis do školy (akreditace MŠMT čj.: 16 337/2012-25-245), 12.12.2014, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Diagnostika dovedností předškoláků (akreditace MŠMT čj.: 16 337/2012-25-245), 7.1.2015, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (akreditace MŠMT čj.: 5532/2012-25-44), 4.2.2015, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Lezení – základ grafomotoriky (akreditace MŠMT čj.: 13 117/2013-201-218, 8.4.2015, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Ergonomie psaní (akreditace MŠMT čj.: 16664/2014-1-477, 12.10.2015, DYS-centrum Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku (akreditace MŠMT čj.: 16664/2014-1-477, 25.5.2016, DYS-centrum Praha.

Certifikát o účasti na kurzu Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby, 15.6.2019, Institut psychologie s.r.o., Praha.

Logopedie:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Logopedická prevence narušené komunikační schopnosti (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 27.3.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Sekce řečové výchovy – Jazyk a řeč – Společná výchova řeči dětí a rodičů (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 16.4.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Jazyk a řeč – výchova řeči dětí v mateřské škole (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 30.10.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování semináře Vývoj řeči a komunikace u dětí (akreditace MŠMT čj.: 15441/2015-1-535, 20.1.2016, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o absolvování semináře Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí předškolního věku (akreditace MŠMT čj.: 1099/2016-1-134, 16.11.2016, Portál, s.r.o. Praha.

Doklad o absolvování vzdělávací akce Pražský logopedický den 2019 – konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání, 10.10.2019, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha.

Rozvoj nadání:

Osvědčení o absolvování semináře Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku (akreditace MŠMT čj.: 48945/2012-201-998, 29.9.2015, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o studiu k prohlubování odborné kvalifikace Hraj co chceš – rozvoj asociačního myšlení a paměti (akreditace MŠMT čj.: 16693/2015-1-444, 25.5.2016, DYS-centrum Praha.

Webinář Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, 14.12.2016, Metodický portál RVP.

Osvědčení o absolvování konference Mensa pro rozvoj nadání (akreditace čj.: MSMT-1230/2017-1-118), 20.3.2017, Mensa ČR, Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Tvořivost, logika a úlohy pro nadané (akreditace čj.: MSMT-6516/2017-1-405), 23.5.2018, NIDV Plzeň.

Pregramotnosti:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Předmatematické představy (akreditace MŠMT čj.: 48716/2012-201-957), 9.10.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pregramotnost v mateřské škole aneb Učit děti číst už v předškolním věku? (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 26.11.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o účasti na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské gramotnosti (MŠMT – Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523), 29.11.2017, MŠ Karafiát Klatovy.

Osvědčení o absolvování semináře Zakousněte se do knihy (akreditace MŠMT čj.: 5688/2018-1-340, 21.11.2018, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Cesty ke čtenářství (akreditace č.j.: 13701/2018-1-507), 20.5.2019, Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň.

Přírodní vědy:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů (akreditace čj.: MSMT-32871/2016-1-910), 25.4.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Tvořivé pokusohraní (akreditace MŠMT čj.: 15554/2016-1-495), 6.12.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Environmentální výchova:

Webinář Nápadník pro enviromentální výchovu, 6.6.2019, Metodický portál RVP.

Webinář Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřských škol, 16.10.2019, Metodický portál RVP.

Robotika:

Webinář Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček, 6.3.2019, Metodický portál RVP.

Webinář Ozoboti napříč předměty, 12.9.2019, Metodický portál RVP.

Webinář Ozoboti napříč předměty, 16.10.2019, GEG ČR.

Seminář Hravé programování pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (akreditace č.j.: MSMT – 8828/2019-1-414), 23.10.2019, Centrum robotiky Plzeň.

Seminář Micro:bit ve výuce ICT (akreditace č.j.: MSMT – 8828/2019-1-414), 31.10.2019, Centrum robotiky Plzeň.

Hudební výchova:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Jak využít rytmických nástrojů beze slov (akreditace MŠMT čj.: 18380/2011-25-416), 17.5.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna I. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 18.10.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna II. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 21.3.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna III. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 10.10.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování semináře Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu v MŠ a ZŠ (akreditace MŠMT čj.: 11654/2013-201-324, 21.5.2015, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna IV. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 29.5.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna V. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 2.10.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování semináře Od Mikuláše k Vánocům – hudební dílna (akreditace MŠMT čj.: 15441/2015-1-535, 4.11.2015, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna VI. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 8.4.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna VII. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 14.10.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hudební dílna VIII. (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 28.4.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Výtvarná výchova:

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – Quilling (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 19.10.2012, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Drátování – Gizmo (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 9.11.2012,  Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: FIMO – Modelujeme, hrajeme si a vyrábíme dárky, Základy I. (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 18.11.2012, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků a drátu: Kroužkování I. (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 23.11.2012, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok: Nitěná grafika (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 7.12.2012, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: FIMO – Modelujeme, hrajeme si a vyrábíme dárky, pokročilí – práce s extrudérem (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 11.1.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků – Šitý šperk z korálků Twin (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 25.1.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků a hmoty DeCoré (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 1.2.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků a kroužků – pokročilí – Kroužkování II. (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 22.2.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok – Vrtaná madeirová vajíčka (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 8.3.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Práce s papírem – dárkové balení (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 21.3.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok – Práce s papírem Twist Art (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 22.3.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Nápadník – výtvarné nápady a postupy (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 18.4.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Čarování s voskem a klovatinou (akreditace MŠMT čj.: 48716/2012-201-957), 25.4.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Textilní tvorba – Sítotisk na trička (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 26.4.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Drátování – základy drátování z Aludrátu (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 17.5.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Vitráže Tiffany – pokročilí (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 15.6.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků a šňůrek (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 4.10.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků – Šitý šperk (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 4.10.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Fusing skla – začátečníci (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 12.10.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok – Vánoční koule ze stužek (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 8.11.2013, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok – Háčkované tašky Hooked (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 19.1.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – inspirace po celý rok – Skládané tašky z papíru (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 31.1.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Základy drátování – hodiny (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 21.3.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků – šitý šperk z prýmků (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 25.4.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Pletení z pedigu – začátečníci I. (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 27.4.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Pletení z pedidu – Klec na ptáky, Motýl, Květina (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 25.5.2014, Hobby-Kohout Plzeň.¨

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Drátování hrnců (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 30.5.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Batika v mikrovlnné troubě (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 21.6.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků – šitý šperk Trojhran (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 19.9.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba dekorací – ubrousková technika (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 26.9.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Výroba šperků z korálků – Šitý šperk – Obšívaný kabošon (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 10.10.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Maličkosti pro všechny I. (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 23.10.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Inspirace po celý rok – Vánoční výroba dekorací (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 1.11.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Pletení z pedigu – zvonky, andílek, hvězdy (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 9.11.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Malování na hedvábí – začátečníci (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 9.11.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Pletení na hrábích (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 29.11.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Enkaustika (akreditace MŠMT čj.: 28 220/2011-25-606, 6.12.2014, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Kreativní výtvarné techniky I. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 24.2.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Kreativní výtvarné techniky II. (akreditace MŠMT čj.: 15446/2015-1-484), 20.10.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Maličkosti pro všechny II. (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 19.11.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Kreativní výtvarné techniky III. (akreditace MŠMT čj.: 15446/2015-1-484), 10.2.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Háčkovaný šperk – začátečníci (akreditace čj.: MSMT-30184/2014-2-724, 28.1.2017, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Základy drátování – Drátovaná vajíčka (akreditace čj.: MSMT-30184/2014-2-724, 10.2.2017, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Kreativní výtvarné techniky IV. (akreditace MŠMT čj.: 15446/2015-1-484), 23.3.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Práce se dřevem, tvorba loutky (akreditace čj.: MSMT-32871/2016-1-910), 14.5.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Kreativní výtvarné techniky V. (akreditace MŠMT čj.: 15446/2015-1-484), 12.10.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Spadla šiška na Františka (akreditace MŠMT čj.: 13701/2018-1-507), 17.10.2018, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Pohybová průprava:

Certifikát za absolvování odborného semináře v oblasti regenerace Míčkování, základy dechové gymnastiky, 28.11.2013, ReFit Praha.

Certifikát o absolvování semináře Cvičení batolat, 4.11.2012, DP Hobit o.s. Plzeň.

Certifikát o absolvování semináře Cvičení kojenců, 5.12.2012, DP Hobit o.s. Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy I. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 28.3.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Cvičení pro rozvoj dýchání, cvičení pro rozvoj rovnováhy (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 7.10.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy II. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 6.11.2013, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy III. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 26.2.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Cvičíme s overbally a gymbally (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 11.3.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Certifikát o absolvování kurzu Strollering – Cvičení s kočárkem, 3.4.2014, Strollering Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy IV. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 30.9.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Předškoláci v pohybu (akreditace MŠMT čj.: 19843/2013-1-507), 20.10.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Připraveným štěstí přeje aneb Proč, co a jak! – Vánoce jsou, věř mi, skoro přede dveřmi …! (akreditace MŠMT čj.: 17508/2014-1-526), 29.10.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy V. (akreditace MŠMT čj.: 27308/2012-25-494), 8.12.2014, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy VI. (akreditace MŠMT čj.: 37742/2014-1-960), 23.2.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy VII. (akreditace MŠMT čj.: 37742/2014-1-960), 4.3.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy VIII. (akreditace MŠMT čj.: 37742/2014-1-960), 14.10.2015, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jógy IX. (akreditace MŠMT čj.: 37742/2014-1-960), 28.11.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Hry a cvičení s pohybem trochu jinak (akreditace MŠMT čj.: 15554/2016-1-495), 7.11.2018, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

 

Moje předchozí lektorské působení:

stáž v Občanském sdružení Ně-Ha