Skořená Lucie, Bc.

Vzdělání:

1994 – 1999 Obchodní akademie, Masarykovo nám. 13, Plzeň

1999 – 2002 ZČU Plzeň, Právnická fakulta obor Veřejná správa (ukončeno státními zkouškami, titul Bc.)

Školení pro rozšíření odbornosti:

2017:

Zdravotník školních zotavovacích akcí (KCVJŠ Plzeň)

Řezbářský kurz (KCVJŠ Plzeň)