Skořená Lucie, Bc.

Vzdělání:

1994 – 1999 Obchodní akademie, Masarykovo nám. 13, Plzeň

1999 – 2002 ZČU Plzeň, Právnická fakulta obor Veřejná správa (ukončeno státními zkouškami, titul Bc.)

Školení pro rozšíření odbornosti:

Všeobecné vzdělávání:

Osvědčení o Studiu pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času
podle § 22, odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb. (akreditace MŠMT čj. 28474/2017-1-1113), závěrečná práce: Práce s nadanými dětmi, 26.4.2018, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Osvědčení o Školení hlavních vedoucích dětských táborů (akreditace čj.: MSMT-15467/2015-1/2), 26.11.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Osvědčení o školení Zdravotník školních zotavovacích akcí (akreditace MŠMT čj.: 15554/2016-1-495), 9.12.2016, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

Osvědčení o absolvování konference Mensa pro rozvoj nadání (akreditace čj.: MSMT-1230/2017-1-118), 20.3.2017, Mensa ČR, Praha.

Osvědčení o účasti na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské gramotnosti (MŠMT – Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523), 29.11.2017, MŠ Karafiát Klatovy.

Osvědčení o absolvování konference Vzdělání pro budoucnost, 2.3.2018 Mensa ČR, Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Tvořivost, logika a úlohy pro nadané (akreditace čj.: MSMT-6516/2017-1-405), 23.5.2018, NIDV Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Perníková chaloupka (akreditace čj.: MSMT-15554/2016-1-495), 1.11.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Certifikát o účasti na konferenci Učitel „IN“, 13.10.2018, Západočeská univerzita Plzeň.

Osvědčení o absolvování semináře Zakousněte se do knihy (akreditace MŠMT čj.: 5688/2018-1-340), 21.11.2018, Portál, s.r.o. Praha.

Osvědčení o absolvování konference Vzdělání pro budoucnost, 21. a 22.3.2019, Mensa ČR, Praha.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ – logopedický asistent (akreditace č.j.: MSMT – 26083/2018-2-720), závěrečná práce: Kolektivní logopedická chvilka – „Máš všech pět pohromadě?“, 11.6. – 3.9.2019, Infra, s.r.o., Stařeč.

Doklad o absolvování vzdělávací akce Pražský logopedický den 2019 – konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání, 10.10.2019, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova, Praha.

Přírodní vědy:

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů (akreditace čj.: MSMT-32871/2016-1-910), 25.4.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Tvořivé pokusohraní (akreditace MŠMT čj.: 15554/2016-1-495), 6.12.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Výtvarná výchova:

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Háčkovaný šperk – začátečníci (akreditace čj.: MSMT-30184/2014-2-724, 28.1.2017, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování akreditovaných vzdělávacích programů výtvarných technik se zaměřením na: Základy drátování – Drátovaná vajíčka (akreditace čj.: MSMT-30184/2014-2-724, 10.2.2017, Hobby-Kohout Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Práce se dřevem, tvorba loutky (akreditace čj.: MSMT-32871/2016-1-910), 14.5.2017, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Spadla šiška na Františka (akreditace MŠMT čj.: 13701/2018-1-507), 17.10.2018, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň.