Souhlas se zpracováním údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsme nově povinni vyžádat si souhlas našich klientů, případně jejich zákonných zástupců se zpracováním jejich osobních údajů. Tímto si Vás tedy dovolujeme požádat o vyplnění výše uvedeného formuláře. Děkujeme.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 84
Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.