Přihláška na kroužky

Závazná přihláška na kroužky

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky na jakýkoliv kroužek centra volného času MOZAIKA Rokycany přihlašuji své dítě k účasti na tomto kroužku. Zároveň se zavazuji k zaplacení účastnického poplatku dle pokynů vedení centra. Před odevzdáním přihlášky je třeba místo na kroužku rezervovat telefonicky na čísle 603 375 573 nebo e-mailem: martina.skocilova@mozaika-rokycany.cz. Variabilní symbol pro platbu obdržíte při potvrzení rezervace. Upřednostňujeme platbu v hotovosti, po domluvě je však možná i platba na účet. Platbu je třeba uskutečnit do zahájení kroužků.