Přihláška na kroužky

Závazná přihláška na kroužky

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky na jakýkoliv kroužek Centra volného času MOZAIKA Rokycany přihlašuji své dítě k účasti na tomto kroužku. Zároveň se zavazuji k zaplacení účastnického poplatku dle pokynů vedení centra. Variabilní symbol pro platbu obdržíte při potvrzení rezervace. Platbu je třeba provést bezhotovostně na účet č. 1200187003/2700.

Vyplněnou přihlášku odesílejte na e-mailovou adresu: krouzky@mozaika-rokycany.cz.