Přihláška na příměstské tábory

Závazná přihláška na příměstské tábory

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky na jakýkoliv příměstský tábor pořádaný centrem volného času MOZAIKA Rokycany přihlašuji své dítě k účasti na tomto táboře a zároveň se zavazuji k zaplacení účastnického poplatku dle pokynů vedení centra. Na akci je třeba se předem rezervovat telefonicky na čísle 603 375 573 nebo e-mailem: martina.skocilova@mozaika-rokycany.cz. Při potvrzení rezervace obdržíte variabilní symbol. Upřednostňujeme platby v hotovosti, po dohodě je však možná i platba na účet. Pokyny k táboru vám budou zaslány e-mailem vždy v týdnu před započetím tábora.