Cvičení pro rodiče s dětmi 1-4 roky

Od druhého pololetí nově otevíráme druhý běh kroužku Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 1-4 roky. Probíhat bude každé úterý od 9,00 do 10,00 hodin. Původní lekce cvičení se posouvají na čas 10,00 – 11,00 hodin.