Akreditace

Dne 21.5.2019 nám byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-16300/2019-1 UDĚLENA AKREDITACE k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (DVPP).

Stali jsme se tedy AKREDITOVANOU INSTITUCÍ K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.

Noc s Andersenem

Letos se u nás už potřetí koná Noc s Andersenem, tentokrát na téma 70. výročí nakladatelství Albatros. Vybrali jsme si tradičního „albatrosského“ autora Ondřeje Sekoru a tak se naše letošní Noc s Andersenem bude mít název „Ferda cvičí mraveniště„.

Předškoláček

V úterý 12.2.2019 začíná od 15,00 hodin letošní přípravný kurz Předškoláček. K dispozici jsou dvě volná místa. V případě zájmu se stále ještě můžete hlásit na telefonním čísle 603 375 573.

Pololetní a jarní prázdniny

Od 1.2.2019 do 11.2.2019 probíhají v okrese Rokycany pololetní a jarní prázdniny. Pravidelné kroužky ani jiné akce v této době v Centru volného času MOZAIKA Rokycany neprobíhají.

Sejdeme se opět v pondělí 11.2.2019.